KT-E001.2
KT-E001.1
Kẹp Thông Tin Mica KT-E001

– Sản phẩm được sản xuất từ mica mỏng

trong suốt độ dày 2mm
– Dán decan theo thương hiệu và bản quyền

thiết kế của khách hàng
– Uốn gia công theo thiết kế để có thể gác

trên mặt bàn hoặc móc treo lên kệ giá phù hợp

với yêu cầu.

Đọc tiếp